Sign Print & Pack Norway 16-17 sept. 2020

Home >> Actuality >> Sign Print & Pack Norway 16-17 sept. 2020
Sign Print & Pack Norway 16-17 sept. 2020

Bransjens største messe og møtested

Sign, Print & Pack er rammen for møtestedet hvor bransjens involverte parter kan se og høre nyheter. Både de mer tekniske og de mer kreative samt ikke minst forretningsmuligheter. Og det er stedet hvor det kan nettverkes. Med kolleger, med konkurrenter, med fagfolk, med leverandører og med kunder.